Czy mogę śmiecić mądrzej?

– Jak działa recykling odpadów?

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
  • – jakie są sposoby na ograniczanie produkcji śmieci wokół siebie?
  • – czym zastąpić plastik?
  • – jak rozszyfrować oznaczenia rodzaju materiału na opakowaniach?
  • – co dzieje się z odpadami po odebraniu ich przez śmieciarkę?
  • – czarne punkty na mapie – toksyczne śmieci

Ewelina Lewandowska i Justyna Rogozińska

Ewelina Lewandowska

Tematem  ekologii  zajmuję  się  od  2011  roku,  czyli  odkąd  obroniłam  pracę  dyplomową  na Uniwersytecie Warszawskim na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. To wtedy zdałam sobie sprawę z zagrożeń wynikających z gospodarki opartej na paliwach kopalnych, a także efekcie środowiskowym nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych przez człowieka.

Życie w zgodzie z naturą to dla mnie nie tylko dbałość o przyrodę, ale również o zdrowie i własny komfort psychiczny, dlatego tak istotna jest dla mnie aktywność fizyczna, równowaga między życiem prywatnym i zawodowym, czyli szeroko pojęte wellbeing.

Justyna Rogozińska

Slow life, ekologia, dbałość o przyrodę i własny dobrostan psychofizyczny, to zasady, którymi kieruję się od wielu lat. Poświęcając się pracy w korporacji, doskonale poznałam nie tylko sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, które nastawione są na produkcję i sprzedaż, ale podjęłam również próbę pogodzenia życia prywatnego i zawodowego, szczególnie w kontekście wyznawanych wartości. Jestem niestrudzoną propagatorką podejścia eko, dlatego oprócz szkoleń dla biznesu postawiłam na edukację młodego pokolenia.

Od ponad 2 lat działamy w ramach Ekowymiaru promując styl życia i prowadzenia biznesu w zgodzie z naturą.