EKOSTUDENT

– czyli jak wzmacniać wiedzę i poczucie odpowiedzialności społecznej w zakresie życia zgodnego z naturą wśród studenckiej społeczności

Samoorganizacja studencka negocjująca ekologiczne rozwiązania na uczelni, wspólne podnoszenie wiedzy, realizacja zielonych inicjatyw na i poza uczelnią.

W trakcie dwugodzinnego spotkania spróbujemy zaprojektować możliwe do realizacji działania aktywistyczne, aby podnieść świadomość ekologiczną studentów i studentek, wykładowczyń/wykładowców, pracowników i pracowniczek uniwersytetów, a także lokalnej społeczności.

Poznamy ekodziałania realizowane na uczelniach i w szkołach w Polsce.

Ze względów zdrowotnych webinar „EKOSTUDENT…” odbędzie się w innym terminie, o czym poinformujemy na stronie www, w wiadomościach e-mail i mediach społecznościowych.

Joanna Tabaka

Trenerka i mentorka. Edukatorka w zakresie ograniczania negatywnego wpływu instytucji i działań kulturalnych na środowisko (ekologizacji) oraz ekspertka ds. budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury.

Przeprowadziła ponad 150 warsztatów i spotkań w zakresie ekologizacji instytucji kultury, promocji oraz audience development dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Jako ekspertka była zapraszana do udziału w wykładach, konferencjach i publikacjach, przez instytucje kultury, urzędy miejskie oraz uniwersytety czy organizacje pozarządowe.

 

W ramach doświadczenia zawodowego pełniła stanowiska odpowiedzialne za promocję i rozwój publiczności, a także koordynację wolontariatu i facylitację działań skierowanych do seniorów. Ponad 2 lata współpracowała w Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji projektów miejskich skierowanych do mieszkańców 60+, a także organizacji Warszawskich Dni Seniora 2019.

 

Jest podwójną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2016 i 2020) oraz beneficjenktą warszawskiego programu Mobilni w Kulturze 2020.

 

Autorka dwóch publikacji o ekologizacji instytucji kultury: „Kultura naturze, z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne w warszawskich instytucjach kultury” oraz „Zielona Instytucja Kultury. O stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze” oraz serii artykułów m.in. dla platformy EPALE.

 

Prowadzi dwa blogi pt. „Widok na Widownię” (od 2015) i „Zielona Instytucja Kultury” (od 2020 r.).

 

Więcej informacji: http://joannatabaka.pl/portfolio