Finał Konferencji
ekoStudent 2022

Dziękujemy za wystąpienia, prezentację badań i gratulujemy nagrodzonym uczestnikom