Arkusz samooceny
eventu studenckiego

Arkusz powinien zostać wypełniony przez osobę czynnie uczestniczącą w ocenianym wydarzeniu.

Do wyboru są następujące odpowiedzi:

  • TAK - dostępne lub zapewnione przez organizatorów
  • CZĘŚCIOWO - problem rozwiązany połowicznie
  • NIE - brak, pomimo, że potrzebne / wskazane
  • NIE DOTYCZY - specyfika tego wydarzenia nie wymagała uwzględnienia tej kwestii

Jeżeli nie jesteś pewny / pewna swojej odpowiedzi lub specyfika ocenianego wydarzenia nie wymagała zastosowania któregoś ze standardów zaznacz odpowiedź "Nie dotyczy".

Zanim zaczniesz wypełniać ankietę zapoznaj się ze Uniwersalnymi Standardami dla organizatorów eventów studenckich dostępnymi na stronie EkoStandardy

Zużycie i segregacja materiałów

Pytania

Pola jednokrotnego wyboru

Nazwa standardu

Wyjaśnienie dla osoby wypełniającej ankietę

1. Wykorzystano naczynia, kubki wielorazowego użytku lub biodegradowalne

Zero tworzyw sztucznych

Wyeliminowano lub ograniczono do absolutnego minimum korzystanie z tworzyw sztucznych, w tym szczególnie z polistyrenu ekspandowanego (styropianu).

2. Zaplanowano wykorzystanie pozostałości pokateringowych

Ograniczenie marnotrawstwa żywności

Przewidziano przekazywanie niewykorzystanej żywności do jadłodzielni lub stołówki dla osób w kryzysie bezdomności.

3. Zastosowano elementy wystroju i scenografii, które są wypożyczone lub można je powtórnie wykorzystać.

Wystrój wielokrotnego użytku

Przy projektowaniu scenografii uwzględniono aspekt jej wpływu na środowisko.

Przykłady:
– na elementach scenografii i strojach obsługi nie nadrukowano daty wydarzenia, aby mogły być wykorzystane w kolejnych edycjach lub w innych wydarzeniach.
– kwiaty cięte zastąpiono doniczkowymi w ekologicznych pojemnikach, które następnie rozprowadzono wśród uczestników wydarzenia lub pracowników uczelni.
– niezbędne materiały konferencyjne (np. identyfikatory) miały formę cyfrową, powstały z surowców wtórnych lub można je wielokrotnie wykorzystywać.

4. Przeprowadzono promocję i realizację wydarzenia bez użycia papieru lub z wykorzystaniem papieru z recyklingu

Cyfrowa promocja i elektroniczny obieg dokumentów

Przykłady:
– unikano tradycyjnych plakatów i ulotek,
– zaproszenia lub bilety na wydarzenie miały formę cyfrową,
– w wersji elektronicznej przesyłano umowy, faktury i delegacje.

5. Zapewniono możliwość segregowania odpadów w trakcie przygotowania i realizacji wydarzenia

Możliwość segregowania odpadów

Przykłady:
– oznaczono miejsca na niedopałki i pojemniki na odpadki bio,
– zapewniono wystarczającą liczba pojemników,
– na bieżąco wymieniano worki na śmieci w czasie imprezy,
– czytelne informowano o możliwościach i zasadach segregacji śmieci.

6. Potencjalnym i faktycznym uczestnikom nie rozdawano gadżetów reklamowych, których produkcja i transport stanowi obciążenie dla środowiska

Wydarzenie bez gadżetów lub eco-friendly

Jeżeli już wprowadzono gadżety, to zadbano, aby:
– były to przedmioty wyprodukowane lokalnie i rzemieślniczo,
– trafiały do osób zainteresowanych, a nie wszystkich uczestników wydarzenia,
– powstały z materiałów nadających się do kompostowania lub recyklingu,
– nie miały plastikowych opakowań.

Wpływ na środowisko

7. Wybrano optymalny czas i miejsca wydarzenia – powoduje możliwie najniższe niekorzystne konsekwencje dla środowiska

Wybór czasu i miejsca organizacji wydarzenia

Wybrano miejsce pod kątem niskiego zużycia energii lub dostępu do OZE, możliwości wykorzystania szarej lub deszczowej wody i energooszczędnego oświetlenia.

Przykłady:
– uwzględniono możliwość dojazdu uczestników środkami komunikacji zbiorowej lub dotarcia na wydarzenie indywidualnie i bezemisyjnie (pieszo, rowerem, na rolkach lub hulajnodze),
– wydarzenie nie zakłócało ciszy nocnej,
– zaplanowano działania rekompensujące wytworzony ślad węglowy,
– przewidziano stojaki na rowery i hulajnogi.

8. Ograniczono hałas i agresywne oświetlenie

Szacunek dla sąsiadów

Wydarzenie nie powodowało dyskomfortu u mieszkańców oraz zwierząt domowych i dzikich. Szanowano ogólnie przyjęte godziny ciszy nocnej.

9. Zabezpieczono roślinność w miejscu wydarzenia przed zniszczeniem, zadeptaniem

Wydarzenie przyjazne dla roślin

Przykłady:
– zaplanowano rekultywację roślin po wydarzeniu,
– wytyczono przejścia, zastosowano barierki i wygrodzenia, osłonięto podłoże, drzewa, krzewy.

10. Uczestnicy mogli korzystać z pełnowartościowej wody z wodociągów

Wykorzystanie kranówki

Uczestnicy nie byli zmuszeni do korzystania z dystrybutorów wody i wody butelkowanej.
Udostępniono wodę z wodociągów o potwierdzonej jakości (nadającą się do bezpośredniego spożycia), o czym czytelnie poinformowano.
Tam, gdzie było to możliwe zastosowano poidełka.

11. Zużycie energii elektrycznej i cieplnej było adekwatne do skali i charakteru wydarzenia

Oszczędność energii

Korzystano z urządzeń energooszczędnych lub posiadających tryb eco.. Sensownie zaplanowano oświetlenie. Nie nadużywano ogrzewania, ani klimatyzacji.

12. W trakcie przygotowanie i realizacji wydarzenia preferowano komunikację on-line i telefoniczną.

Forma online lub hybrydowa

Formę on-line miały przygotowania do wydarzenia i te elementy wydarzenia, które można było zrealizować zdalnie bez szkody dla jakości działania. Ograniczono drukowania materiałów na etapie przygotowywań do wydarzenia. Wspólnie pracowano nad dokumentami udostępnionymi w sieci.

13. Sprzątanie po wydarzeniu odbywało się z użyciem ekologicznych środków czystości.

Ekologiczne sprzątanie

Użyto środków czystości gwarantujących bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska oraz posiadających uznawane w UE certyfikaty np. Ecolabel. Do sprzątania wykorzystane są narzędzia wielokrotnego użytku, z naturalnych materiałów lub/i biodegradowalne.

Szczególne potrzeby uczestników

14. Zapewniono dostępność wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami

Równy dostęp do wydarzenia

Przykłady:
– dostosowano stronę projektu do potrzeb osób słabo widzących,
– w odpowiednich miejscach wzmocniono dźwięk dla osób niedosłyszących lub zapewniono obecność tłumacza języka migowego,
– zapewniono dogodną komunikację dla osób z problemami ruchowymi (też w toalecie, przy posiłku itp.), oznaczono dla nich miejsce do parkowania,
– przewidziano możliwość korzystania z pomocy psa przewodnika.

15. Uwzględniono potrzeby wegetarian i osób na dietach restrykcyjnych

Zróżnicowane posiłki

Uwzględniono w menu potrzeby uczestników korzystających z diet wykluczających alergeny, produkty odzwierzęce, gluten. Zapewniono zbilansowane posiłki roślinne.

16a. Uwzględniono obecność na wydarzeniu osób obcojęzycznych i zapewniono im tłumaczenia

Różnice kulturowe i językowe

Rozpoznano potrzeby uczestników z innych kręgów kulturowych oraz posługujących się innym językiem niż podstawowy obowiązujący na danym wydarzeniu. Zorganizowano dla nich pomoc adekwatną do aktualnych potrzeb.

16b. Uwzględniono obecność osób nadwrażliwych sensorycznie

Różne stopnie wrażliwości

Na przykład zapewniono pokoje wyciszenia dla osób nadwrażliwych sensorycznie.

16c. Uwzględniono potrzeby opiekunów/rodziców małych dzieci, w tym matek karmiących

Wsparcie dla rodziców

Przykłady:
– zapewniono przewijak w toalecie, możliwość odgrzania posiłku dla dziecka,
– wydzielono kącik zabaw lub inną przestrzeń dla dzieci,
– zapewniono obecność animator zabaw