Zgłoszenia mogły być składane do 31 października 2022 r
Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku