Formularz zgłoszeniowy
ekoMasters 2023

 

  1. Zaznacz, co zawiera Twoje zgłoszenie

  2. Tytuł zgłoszenia
  3. Treść zgłoszenia

  Wstawiono 0 znaków

  4. Wstaw załącznik

  * Tylko pliki pdf, txt, zip. Maksymalna wielkość plików 2Mb

  Autoryzacja uczestników konkursu

  Wykorzystaj poniższe narzędzie, aby przesłać do wszystkich współautorów postulatu formularz potwierdzający przystąpienie do konkursu. Do każdej z niżej wymienionych osób automatycznie wysłany zostanie e-mail z prośbą o akceptację treści niniejszego zgłoszenia oraz Regulaminu konkursu. Brak akceptacji przez któregokolwiek z członków zespołu oznacza wycofanie zgłoszenia z Konkursu.

  Imię i nazwisko członków zespołu


  Adres e-mail członków zespołu