Zielone eventy

– o przygotowywaniu wydarzeń o minimalnej szkodliwości środowiskowej

Od postawienia koszy do segregacji odpadów do wyboru poczęstunku – każde wydarzenie można zaplanować tak, aby ograniczać jego negatywny wpływ na środowisko.

W trakcie spotkania poznamy różne aspekty związane z planowaniem i przeprowadzaniem wydarzeń, także tych online.

Dowiemy się także, co oznacza rekompensata środowiskowa i dlaczego dobrze ją wpisać w cały plan wydarzenia.

Webinar poprowadzi: Joanna Tabaka

Data: 21.11.2023
Czas: 17.30-19.00
Miejsce: Online


Joanna Tabaka

Trenerka i mentorka. Edukatorka w zakresie ograniczania negatywnego wpływu instytucji i działań kulturalnych na środowisko (ekologizacji) oraz ekspertka ds. budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury.

Przeprowadziła ponad 150 warsztatów i spotkań w zakresie ekologizacji instytucji kultury, promocji oraz audience development dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Jako ekspertka była zapraszana do udziału w wykładach, konferencjach i publikacjach, przez instytucje kultury, urzędy miejskie oraz uniwersytety czy organizacje pozarządowe.

W ramach doświadczenia zawodowego pełniła stanowiska odpowiedzialne za promocję i rozwój publiczności, a także koordynację wolontariatu i facylitację działań skierowanych do seniorów. Ponad 2 lata współpracowała w Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji projektów miejskich skierowanych do mieszkańców 60+, a także organizacji Warszawskich Dni Seniora 2019.

Jest podwójną stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2016 i 2020) oraz beneficjenktą warszawskiego programu Mobilni w Kulturze 2020.

Autorka dwóch publikacji o ekologizacji instytucji kultury: „Kultura naturze, z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne w warszawskich instytucjach kultury” oraz „Zielona Instytucja Kultury. O stawaniu się miejscem kultury przyjaznym naturze” oraz serii artykułów m.in. dla platformy EPALE.

Prowadzi dwa blogi pt. „Widok na Widownię” (od 2015) i „Zielona Instytucja Kultury” (od 2020 r.).

Więcej informacji: http://joannatabaka.pl/portfolio