EkoStandardy dla organizatorów
eventów studenckich

EkoStandardy to zbiór wytycznych i praktyk mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko. Normy te obejmują różne aspekty, takie jak redukcja odpadów, efektywność energetyczna, ochrona zasobów naturalnych i wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska. Przestrzegając standardów ekologicznych, organizacje i osoby mogą znacząco przyczynić się do ochrony środowiska, zapewniając zdrowszą planetę przyszłym pokoleniom.

 1. ZERO TWORZYW SZTUCZNYCH

Wyeliminowano lub ograniczono do absolutnego minimum korzystanie z tworzyw sztucznych, w tym szczególnie z polistyrenu ekspandowanego (styropianu).

2. OGRANICZENIE MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI

Przewidziano przekazywanie niewykorzystanej żywności do jadłodzielni lub stołówki dla osób w kryzysie bezdomności.

3. WYSTRÓJ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Przy projektowaniu scenografii uwzględniono aspekt jej wpływu na środowisko.

Przykłady:

– na elementach scenografii i strojach obsługi nie nadrukowano daty wydarzenia, aby mogły być wykorzystane w kolejnych edycjach lub w innych wydarzeniach.
– kwiaty cięte zastąpiono doniczkowymi w ekologicznych pojemnikach, które następnie rozprowadzono wśród uczestników wydarzenia lub pracowników uczelni.
– niezbędne materiały konferencyjne (np. identyfikatory) miały formę cyfrową, powstały z surowców wtórnych lub można je wielokrotnie wykorzystywać.

4. CYFROWA PROMOCJA I ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Przykłady:

– unikano tradycyjnych plakatów i ulotek,
– zaproszenia lub bilety na wydarzenie miały formę cyfrową,
– w wersji elektronicznej przesyłano umowy, faktury i delegacje.

5. MOŻLIWOŚĆ SEGREGOWANIA ODPADÓW

Przykłady:

– oznaczono miejsca na niedopałki i pojemniki na odpadki bio,
– zapewniono wystarczającą liczba pojemników,
– na bieżąco wymieniano worki na śmieci w czasie imprezy,
– czytelne informowano o możliwościach i zasadach segregacji śmieci.

6. WYDARZENIE BEZ GADŻETÓW LUB ECO-FRIENDLY

Jeżeli już wprowadzono gadżety, to zadbano, aby:

– były to przedmioty wyprodukowane lokalnie i rzemieślniczo,
– trafiały do osób zainteresowanych, a nie wszystkich uczestników wydarzenia,
– powstały z materiałów nadających się do kompostowania lub recyklingu,
– nie miały plastikowych opakowań.

7. WŁAŚCIWY WYBÓR CZASU I MIEJSCA ORGANIZACJI WYDARZENIA

Wybrano miejsce pod kątem niskiego zużycia energii lub dostępu do OZE, możliwości wykorzystania szarej lub deszczowej wody i energooszczędnego oświetlenia.

Przykłady:

– uwzględniono możliwość dojazdu uczestników środkami komunikacji zbiorowej lub dotarcia na wydarzenie indywidualnie i bezemisyjnie (pieszo, rowerem, na rolkach lub hulajnodze),
– wydarzenie nie zakłócało ciszy nocnej,
– zaplanowano działania rekompensujące wytworzony ślad węglowy,
– przewidziano stojaki na rowery i hulajnogi.

8. SZACUNEK DLA SĄSIADÓW

Wydarzenie nie powodowało dyskomfortu u mieszkańców oraz zwierząt domowych i dzikich. Szanowano ogólnie przyjęte godziny ciszy nocnej.

9. WYDARZENIE PRZYJAZNE DLA ROŚLIN

Przykłady:

– zaplanowano rekultywację roślin po wydarzeniu,
– wytyczono przejścia, zastosowano barierki i wygrodzenia, osłonięto podłoże, drzewa, krzewy.

10. WYKORZYSTANIE KRANÓWKI

Uczestnicy nie byli zmuszeni do korzystania z dystrybutorów wody i wody butelkowanej. Udostępniono wodę z wodociągów o potwierdzonej jakości (nadającą się do bezpośredniego spożycia), o czym czytelnie poinformowano.
Tam, gdzie było to możliwe zastosowano poidełka.

11. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Korzystano z urządzeń energooszczędnych lub posiadających tryb eco. Sensownie zaplanowano oświetlenie. Nie nadużywano ogrzewania, ani klimatyzacji.

12. FORMA ONLINE LUB HYBRYDOWA

Formę on-line miały przygotowania do wydarzenia i te elementy wydarzenia, które można było zrealizować zdalnie bez szkody dla jakości działania. Ograniczono drukowania materiałów na etapie przygotowywań do wydarzenia. Wspólnie pracowano nad dokumentami udostępnionymi w sieci.

13. EKOLOGICZNE SPRZĄTANIE

Użyto środków czystości gwarantujących bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska oraz posiadających uznawane w UE certyfikaty np. Ecolabel. Do sprzątania wykorzystane są narzędzia wielokrotnego użytku, z naturalnych materiałów lub/i biodegradowalne.

14. RÓWNY DOSTĘP DO WYDARZENIE

Przykłady:

– dostosowano stronę projektu do potrzeb osób słabo widzących,
– w odpowiednich miejscach wzmocniono dźwięk dla osób niedosłyszących lub zapewniono obecność tłumacza języka migowego,
– zapewniono dogodną komunikację dla osób z problemami ruchowymi (też w toalecie, przy posiłku itp.), oznaczono dla nich miejsce do parkowania,
– przewidziano możliwość korzystania z pomocy psa przewodnika.

15. ZRÓŻNICOWANE POSIŁKI

Uwzględniono w menu potrzeby uczestników korzystających z diet wykluczających alergeny, produkty odzwierzęce, gluten. Zapewniono zbilansowane posiłki roślinne.

W przypadku wydarzeń dużych o zróżnicowanej charakterystyce uczestników zalecamy zbadanie ich potrzeb indywidualnych pod kątem poniższych standardów

16a. UWZGLĘDNIONO RÓŻNICE KULTUROWE I JĘZYKOWE

Rozpoznano potrzeby uczestników z innych kręgów kulturowych oraz posługujących się innym językiem niż podstawowy obowiązujący na danym wydarzeniu. Zorganizowano dla nich pomoc adekwatną do aktualnych potrzeb.

16b. UWZGLĘDNIONO RÓŻNE STOPNIE WRAŻLIWOŚCI

Na przykład zapewniono pokoje wyciszenia dla osób nadwrażliwych sensorycznie.

16c. PRZEWIDZIANO WSPARCIE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Przykłady:

– zapewniono przewijak w toalecie, możliwość odgrzania posiłku dla dziecka,
– wydzielono kącik zabaw lub inną przestrzeń dla dzieci,
– zapewniono obecność animator zabaw.