Czy chcesz otrzymać certyfikat udziału w Cyklu? (obecność na co najmniej 5 webinarach)