dr inż. Jacek Biskupski

Ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), doktor nauk ekonomicznych i doktor nauk technicznych, biegły sądowy w zakresie pomp ciepła i fotowoltaiki.

Oprócz dorobku naukowego posiada także istotne sukcesy wdrożeniowe, w tym budowa nieruchomości zeroenergetycznych, autor patentów oraz systemów informatycznych.

Prowadzi szkolenia oraz działalność popularyzatorską w obszarze reform energetycznych i rozwoju zielonych technologii.