Zaproszenie Konferencja Naukowa EkoSTUDENT ‘22

Wykorzystaj nowe forum wymiany wiedzy na temat:

˜ wyników badań naukowych i prac rozwojowych związanych z ochroną środowiska,

˜ projektów wdrożeniowych prowadzonych przez studentów i doktorantów w obszarze ekologii.

Forum wymiany wiedzy na temat:

  1. wyników badań naukowych i prac rozwojowych związanych z ochroną środowiska oraz
  2. projektów wdrożeniowych lub badawczych prowadzonych przez studentów i doktorantów w obszarze ekologii.

Do 6 listopada 2022 roku, do godziny 23.59, zgłoś tytuł swojego referatu wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 1000 słów. Zakwalifikowanie się do czynnego udziału w wydarzeniu będzie uwarunkowane koniecznością uzyskania pozytywnej recenzji komitetu naukowego konferencji.

Autorzy najlepszych referatów zostaną nagrodzeni.
Pula nagród to 8000 złotych.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2022 roku w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zostanie podzielona na sekcje zgodnie z klasyfikacją dziedziny nauki i sztuki, co ułatwi prezentowanie problemów ochrony środowiska z wielu punktów widzenia. Wybrane referaty trafią do oficjalnej publikacji pokonferencyjnej i będą dostępne w zasobach cyfrowych Biblioteki Narodowej oraz szeroko dystrybuowana w środowisku akademickim.

Na miesiąc przed konferencją (od 18 października) na stronie https://ekokampus.fjk.org.pl/ zostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy. Już dziś warto kliknij „Weź udział” na wydarzeniu na Facebooku, aby być na bieżąco z informacjami o konferencji.

Zapraszamy!

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia